Fysiotherapie

De fysiotherapeut is gespecialiseerd in het houdings- en bewegingsapparaat. Fysiotherapie is een onderzoeks- en behandelmethode van gewrichten van de rug, nek, armen en benen.

 

Onderzoek, advies en begeleiding

Een fysiotherapeut onderzoekt, adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Klachten die kunnen zijn ontstaan door overbelasting en/of verkeerd gebruik van het lichaam. Een fysiotherapeut heeft aandacht voor uw klachten maar ook voor u als mens. In een eerste gesprek zal een fysiotherapeut vragen naar bijvoorbeeld het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. 

Aan de hand van deze gegevens kan de fysiotherapeut een onderzoeksplan opstellen waarna er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd wordt, waarbij er gekeken wordt naar de houding, de beweging beoordeeld wordt en met specifieke tests de gewrichten van rug, nek of extremiteiten onderzocht worden. 

 

Behandelplan

Op grond van de gegevens verkregen uit het onderzoek wordt er een fysiotherapeutische diagnose gesteld en kan er, als er blijkt dat fysiotherapie geïndiceerd is, een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan kan bestaan uit voorlichting, scholing, instructies, oefeningen of massage. Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ofwel uw bewegingsapparaat. 
Dit behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van uw klachten. Het behandelplan kan bestaan uit adviseren, informeren, oefenen en sturen van bewegingen, coördinatieoefeningen, spierkrachttraining, het voorzien in hulpmiddelen en/of massage.

 

Pijn, krachtverminderingen en beperkingen

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend; pijn, krachtsvermindering, functiestoornissen, verminderde conditie, en beperking in de beweging. De aandoening kan bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.  

 

Ontwikkeling

De fysiotherapeut heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hogeschool voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken continu de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels en richtlijnen voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.  

De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang.

 

Centraal staat uw belang: nu en in de toekomst.