Effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd

01-06-2021

Effectiviteit van fysiotherapie voor een groot aantal aandoeningen wetenschappelijk onderbouwd

Onderzoeks- en consultancybureau Ecorys publiceerde recent het rapport ‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, dat aantoont dat deze vormen van zorg bij 27 van de 39 onderzochte aandoeningen effectief zijn. Bij 7 daarvan zijn aanwijzingen voor kosteneffectiviteit gevonden, hetgeen betekent dat deze vormen van zorg goedkoper zijn dan een behandeling in de tweede lijn.


Hoewel nog niet bij alle aandoeningen onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, stellen KNGF en mede opdrachtgevers SKF en VvOCM, dat kan worden aangenomen dat ook bij deze aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie goedkoper zullen zijn dan behandeling in de tweede lijn, vanwege het feit dat deze vorm van zorg erg goedkoop is. Op basis van het Ecorys rapport verwachten de opdrachtgevers dat fysio- en oefentherapie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besparing van zorgkosten, bijvoorbeeld door het voorkomen van opnamen in het ziekenhuis.). Onderzoeksbureau Equalis brengt op dit moment in kaart hoeveel geld er in totaal bespaard kan worden door een grotere inzet van fysio- en oefentherapie als substituut voor duurdere zorg. Dat rapport verschijnt in maart.


GroenLinks heeft aangekondigd vragen te zullen stellen aan de minister naar aanleiding van het rapport. Kamerlid Wim-Jan Renkema: “Uit dit onderzoek blijkt dat voor bepaalde aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie een kosteneffectieve behandeling kan zijn. GroenLinks heeft gevraagd of het Zorginstituut deze behandelingen opnieuw kan beoordelen, zodat ze snel aan het basispakket kunnen worden toegevoegd.”


Uit het onderzoek blijkt dat

  • voor een groot aantal aandoeningen de effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd is;
  • oefen- en fysiotherapie potentie heeft de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren;
  • met de inzet van oefen- en fysiotherapie andere vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg of een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis, mogelijk voorkomen of vervangenkunnen worden;
  • gebrek aan structurele financiering implementatie of verdere uitrol van initiatieven op het gebied van fysio- en oefentherapie veelal in de weg staat.